Forum

Alta Næringsforening deltar i forskjellige forum. Her kan du lese mer om våre konkrete aktiviteter.

 

Alta ruteutviklingsforum

Alta Ruteutviklingsforum er en arbeidsgruppe som er sammensatt av store og små bedrifter i Alta, samt Alta kommune. Hovedoppgaven er å bidra til en utvikling av transport og rutetilbudet til og fra Alta. Formålene er å utvikle fly, båt og buss-rutene, slik at de er med på å gi private og ikke minst næringslivet i Alta og vestregionen et tilbud som står i forhold til behovene og framtidig vekst.

Alta Ruteutviklingsforum (ARUF) ble formelt opprettet i januar 2013, og møtes ca. 1 gang per mnd.

 

Visit Alta

Visit Alta er Alta en sammenslutning av reiselivsbedrifter i Alta. Forumet er sammensatt av store og små bedrifter som lever av salg i reiselivssammenheng. Arbeidet knytter seg til utvikling av turist og reiselivet i Alta – både i et konsumentperspektiv og et bedriftsperspektiv. Alta Næringsforening er med i Visit Alta som strategisk partner. ANF er også prosjektansvarlig for prosjektene » Bærekraftig reiseliv» og utviklingen av en Masterplan for reiselivet i Alta

 

Langhelg i Alta

Langhelg i Alta er et konsept for utvikling av handelsbyen Alta. Vi ønsker å jobbe fram byen som det beste valget innen opplevelse og handel i nord-Troms og Finnmark. Langhelg i Alta er organisert i et eget forum som består av representanter fra handelsstanden. I tillegg har langhelg Alta en strategisk gruppe, hvor Alta Næringsforening bistår med prosess og strategi.

 

Kompetanseklynge Laks SA

Alta Næringsforening er med som assosiert medlem i Lakseklynge Laks SA. Formålet til klynga er å skape arena for forpliktene samhandling mellom havbruk, berørte næringer og miljøinteresser i arktisk. Partene skal ved felles innsats utvikle ny kunnskap og nye løsninger som kan bidra til at havbruk og berørte næringer kan utvikles videre, tuftet på omforente internasjonale krav til bærekraft. På sikt er målet at klyngen også skal bli en nasjonal ressurs som kan bidra med kunnskaper og forskning til utvikling og måling av miljøindikatorer for bærekraftig havbruk- og villaksforvaltning