Hvorfor være medlem i Alta Næringsforening?

Om foreningen

Alta Næringsforening er en medlemsorganisasjon for små og store bedrifter i Alta. Pr. april 2018 har foreningen 225 medlemsbedrifter, og vi jobber kontinuerlig med å øke medlemsmassen.

Hovedfokuset er å skape vekst og utvikling for næringslivet i Alta, samt generell bolyst i byen. Vi ønsker å være en samarbeidspartner både i kommunale og pivate prosjekter som har til felles at de skal bidra til utvikling av Alta og gjerne regionen. Formålet med foreningens arbeid er at det skal være attraktivt å etablere og drive sin virksomhet fra Alta

Alta Næringsforening skal også være et nettverk for sine medlemsbedrifter, hvor det skal være lett å ta kontakt, samt be om råd og bistand. Vi tilbyr også kurs og seminarer som skal være relevant bidrag til å drive egen virksomhet, samt være en arena hvor våre medlemmer kan møtes.

Alta Næringsforening ser også utover egen kommune. Vi har et godt samarbeid med øvrige næringsforeninger i Nord-Norge.

Hvorfor et medlemskap er viktig

Alta Næringsforening har som hovedoppgave å jobbe fram gode rammevilkår for næringslivet i Alta som:

 • Fokus på å utvikle fly og båtruter inn og ut fra Alta
 • Arrangerer leverandørseminarer
 • Kontakt med eksterne selskap for etablering i Alta
 • Rådgivning og strategiarbeid i forbindelse med utviklingen av reiselivsnæringen
 • Høringspart i kommunale planer og utviklingsprosjekter
 • Rådgivning og strategiarbeid for handelsstanden i Alta
 • Arbeide kontinuerlig opp mot beslutningtakere for å bedre infrastruktur innen samferdsel

Dette er bare noe av arbeidshverdagen til foreningen. Arbeidet er viktig for den generelle næringsveksten i Alta, og ville ikke vært mulig uten en stor medlemsmasse og våre partnerskap. Ditt medlemskap vil derfor være et konstruktivt bidrag for at vi sammen kan være med på å sette Alta på kartet som en attraktiv by å drive virksomhet i, og ikke minst bo i.

Tilbud og aktiviteter

Alta Næringsforening tilbyr en rekke aktiviteter som du får tilgang til gjennom ditt medlemskap:

 • Månedlige frokostmøter
 • Gratiskurs (80 timer) innen IKT (Hverdagsmatte/Excel og tekstbehandling)
 • Næringslivsdagen med våre smarbeidspartnere DNB og Altaposten
 • Konjunkturbarometeret med vår partner Sparebank 1 Nord-Norge
 • Medlemsmøter med næringsaktuelle temaer
 • Nyhetsbrev
 • Yrkesorienteringsmessa
 • Romjulstreffet, møte mellom borteboende studenter og lokalt næringsliv
 • Sosiale samlinger for nettverksbygging og hyggelig samvær
 • Rimelig annonsemulighet gjennom denne hjemmesiden
 • Medlemsprofil på vår hjemmeside
 • Næringspolitisk innflytelse
 • Nettverk hvor du treffer bransjekolleger, potensielle kunder og leverandører

Å melde seg inn er raskt og enkelt!
TRYKK HER, velg «Bli medlem» fra menyen, eller send e-post direkte til kjetil@anf.no

Beste hilsen

Kjetil Kristensen
Direktør for Alta Næringsforening