Vi ønsker Åkerblå AS velkommen som nytt medlem i Alta Næringsforening.

Åkerblå leverer tjenester til havbruksnæringa langs norske kysten. God fiskehelse, fiskevelferd og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk. Selskapet har 200 ansatte og 22 kontorer langs den norske kysten, fra Haugesund i sør til Alta i nord. De betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap) langs store deler av Norskekysten . I tillegg tilbyr de tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.