Om oss

Alta Næringsforening er en medlemsorganisasjon for små og store bedrifter i Alta. Pr. april 2018 hadde næringsforeningen 225 medlemsbedrifter, og vi jobber kontinuerlig med å øke medlemsmassen.

Hovedfokuset er å skape vekst og utvikling for næringslivet i Alta, samt generell bolyst i byen. Vi ønsker være en samarbeidspartner både i kommunale og pivate prosjekter som har til felles at de skal bidra til utvikling av Alta og gjerne regionen. Formålet med foreningens arbeid, er at det skal være attraktivt å etablere, og drive sin virksomhet fra Alta.

Alta Næringsforening skal også være et nettverk for sine medlemsbedrifter, hvor det skal være lett å ta kontakt, samt be om råd og bistand. Vi tilbyr også kurs og seminarer som skal være relevante bidrag til å drive egen virksomhet, og ikke minst være en arena hvor våre medlemmer kan møtes.

Alta Næringsforening ser også utover egen kommune. Vi har et godt samarbeid med øvrige næringsforeninger i Nord-Norge

 

Oversikt over styremedlemmer og ledelse:

 


 
 
Direktør: Kjetil Kristensen

 

 

Styreleder: Gunnar Ottesen (Daglig leder Bukta lavpris AS)

Nestleder/Styremedlem: Synnøve Opgård Andersen (Daglig leder Sarves Alta Alpinsenter AS)

Styremedlem: Vegard Berge Uglebakken (Daglig leder Nord Ekspedisjon AS)

Styremedlem: Lone Synnøve Hegg (Partner/eier Kreativ Industri AS)

Styremedlem: Halvdan Heggheim (Daglig leder Harald Nilsen AS)

 

Valgkomite

Leder: Dag Erik Eliassen

Medlem: Harald Karlstrøm

Medlem: Anita Persen