Kompetanseklynge Laks SA

Lakseklyngen skal gjennom sin aktivitet øke kunnskapsgrunnlaget mellom havbruk og berørte miljø- og næringsinteresser. Lakseklyngen skal aktivt bidra til at resultatet av de ulike tiltak formidles til og tas i bruk blant medlemmene og andre aktuelle interessenter.

 

Alta Næringsforening er med som assosiert medlem i Lakseklynge Laks SA. Formålet til klynga er å skape arena for forpliktene samhandling mellom havbruk, berørte næringer og miljøinteresser i arktisk. Partene skal ved felles innsats utvikle ny kunnskap og nye løsninger som kan bidra til at havbruk og berørte næringer kan utvikles videre, tuftet på omforente internasjonale krav til bærekraft. På sikt er målet at klyngen også skal bli en nasjonal ressurs som kan bidra med kunnskaper og forskning til utvikling og måling av miljøindikatorer for bærekraftig havbruk- og villaksforvaltning.

 

 

 

Hjemmeside