Top Image

Visit Alta

Visit Alta

Visit Alta er et destinasjonsselskap, som samler besøksnæringen for Altaregionen. Selskapet har som formål å markedsføre, tilrettelegge for salg og utvikle Altaregionen til et helårlig og bærekraftig reisemål med opplevelser av høy kvalitet.

Selskapet ivaretar vertskapsrollen for Alta kommune. Selskapet initierer og gjennomfører markedsaktiviteter, koordinerer markedsinnsats, deltar på salgsarenaer – workshops og messer, arrangerer presse og visningsturer, drifter felles nettportal, driver med digital markedsføring, styrker kompetansen til reiselivsbedriftene og driver fellesprosjekter sammen med virkemiddelapparatet. I tillegg jobber Visit Alta med merket for bærekraftig reisemål. Gjennom tett samhandling med kommunen, øvrig næringsliv, virkemiddelapparatet, FoU og frivillige organisasjoner, skal selskapet jobbe for å posisjonere besøksnæringen i Alta som en aktiv samfunnsbygger som gjør at Alta er et godt sted å bo i og besøke.

 

 

 

Facebook

Instagram

Hjemmeside