list-background

Ansatte

Alta Næringsforening har to ansatte. 

Kjetil Kristensen
Kjetil Kristensen
Direktør
90085568
Kristin Pedersen
Kristin Pedersen
Prosjektkoordinator
48148787

Styret 2023 – 2024

Styret i Alta Næringsforening består av representanter fra vår medlemsmasse. Styremedlemmer og styrets leder velges av årsmøtet for en periode på to år. Styrets leder og nestleder velges ved separat valg.
Gunnar Ottesen
Styreleder
Europris AS
404 04714
Hege Hillestad
Styremedlem
Apotek1 AS
907 81710
Maria Sparboe
Styremedlem
Salmar ASA
908 35353
Leif Rasmussen
Styremedlem
Harila AS
913 42510
Stian Svendsen
Styremedlem
Geir Svendsen Entrepenør AS
951 81707
Henriette Bismo Eilertsen
Styremedlem
Boreal Travel AS
901 92 776

Valgkomité

Leder: Synnøve Opgård Andersen
Medlem: Harald Karlstrøm
Medlem: Halvdan Heggheim

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges av Årsmøtet med en funksjonstid på tre år. Årsmøtet velger også Valgkomiteens leder. Uttredelse rulleres slik at ett medlem kan tre ut hvert år, eventuelt gjenvelges for tre nye år. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen.