Alta Næringsforening

Vi samler næringslivet for vekst, utvikling og bolyst i Alta!

Om oss

Alta Næringsforening er en medlemsorganisasjon for små og store bedrifter i Alta. Pr. januar 2023 hadde næringsforeningen 240 medlemsbedrifter, og vi jobber kontinuerlig med å øke medlemsmassen.
Hovedfokuset er å skape vekst og utvikling for næringslivet i Alta, samt generell bolyst i byen. Vi ønsker være en samarbeidspartner både i kommunale og pivate prosjekter som har til felles at de skal bidra til utvikling av Alta og gjerne regionen. Formålet med foreningens arbeid, er at det skal være attraktivt å etablere, og drive sin virksomhet fra Alta.

Alta Næringsforening skal også være et nettverk for sine medlemsbedrifter, hvor det skal være lett å ta kontakt, samt be om råd og bistand. Vi tilbyr også kurs og seminarer som skal være relevante bidrag til å drive egen virksomhet, og ikke minst være en arena hvor våre medlemmer kan møtes.

Alta Næringsforening ser også utover egen kommune. Vi har et godt samarbeid med øvrige næringsforeninger i Nord-Norge.
Top Image

Ansatte og styret

Alta Næringsforening har to ansatte, og et styre bestående av fem styremedlemmer og en styrelder. Vi har også en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer. 
Les mer