Det gror godt i Alta!
Medlemsnytt

Det gror godt i Alta!

27. mai 2024 | Tekst: Kjetil Kristensen
Det gror godt i næringslivet i Alta. I 2023 ble det stiftet 183 nye aksjeselskaper i byen vår. Det vil si at omtrent hver andre dag blir det stiftet et nytt selskap. Slå den! Vi har vært en tur oppe på Skillemo og der syder det av aktivitet. Nye bygg er kommet opp og nye bygg er under utførelse. Men ikke alle bygger nytt. Noen leier også. Det er ofte slik det begynner når man starter eget selskap. Man begynner i det små for å bygge seg opp. Vi har besøkt Kenneth Arnesen som i 2023 startet Arnesen Solution AS. 

 
Kenneth er et godt eksempel på den grûnderkulturen som har etablert seg i Alta. Har man en idè, har trua og jobber hardt så er det mulig å lykkes. En holdning som har vært med på å forme næringslivet i Alta i mange mange år. Kenneth leier i dag hos CSP AS på Skilemo, hvor han nå har installert seg med nødvendig kontorplass og produskjonsutstyr. Hovedgeskjeften til Arnesen Solution AS er å produsere skilt, foliering, dekor, hjemmesider og reklameartikler. Det er en offensiv Arnesen som kan fortelle at han absolutt har trua på at det er et marked for det han driver med. Han er kommet godt i gang, og etter å ha kjøpt opp maskinene til tidligere MERK som har lagt ned, er han klar for å konkurrere i et tøft marked. Alta Næringsforening synes det er artig at det er så mange som starter eget selskap i Alta. Det er med på å styrke den allerede gode utviklingen vi har i lokalt næringsliv, og i tillegg gjør at den totale innovasjonskraften utvikler Alta videre. Vi ønsker Kenneth og Arnesen Solution AS masse lykke til med satsningen!