ALTA IDRETTSFORENING

Kontaktpersoner

Eirik Engelsen
Daglig leder
Preben Einvik
Adm.leder Alta IF Fotball
Lene Bull Kristensen