Top Image

Hjem til jul

"Hjem til jul" er et revitalisert arrangement som ble arrangert i romjulen 2023 og har som mål å bli et årlig arrangement for å opprettholde kontakten med studenter gjennom hele året samt rekruttere flere til Alta. Arrangementet tar sikte på å gi studenter og unge arbeidssøkere en innsikt i mangfoldet av muligheter som næringslivet i Alta har å by på. Dette initiativet er et resultat av et samarbeid mellom Alta kommune og Alta Næringsforening.

 

Arrangementet "Hjem til jul" ble gjennomført den 28. desember. Deltakerne fikk en unik mulighet til å møte inspirerende gründere, utforske ulike bedrifter og få innsikt i en bred verden av karrieremuligheter. Blant deltakerne var representanter fra aktører som Trainee Finnmark, SmartDok og flere andre relevante bedrifter.Det var satt sammen et variert program som inkluderte informative innlegg fra ulike næringslivsaktører. 
"Hjem til jul" skal fungere som en bro mellom studenter og næringslivet i Alta, og arrangementet skal gi deltakerne ikke bare en mulighet til å utforske lokale karrieremuligheter, men også til å opprettholde en tilknytning til samfunnet gjennom året. Dette arrangementet er en verdifull ressurs for de som er nysgjerrige på hva som skjer i Alta mens de er borte, samtidig som det gir en plattform for å fremme rekruttering og etablering av forbindelser mellom studenter og lokale bedrifter.